Norşin'li Kanaat Önderlerinden Şeyh Mazhar Efendi vefat etti

Haber Videoları 8 Ağustos 2016
Facebook paylaşım

Güroymak (Norşin) kanaat önderlerinden Şeyh Abdulğani El Haznevi (k.s) dayısı Norşinli Şeyh Mazhar Efendi hakka yürüdü. Meşâyih-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye'nin son halkalarından, Bitlis-Norşin Şeyhlerinden, Merhum Şeyh Abdurrahman Et-Tâhî'nin (Vefatı:1304/1888) ecille-i hulefâsından/dâmâdı Şeyh Abdullah Subâşî En-Norşînî (Köse Halife)'nin hafîdi/torunu, Şeyh M. Ziyâeddin Efendizâde Merhum Molla Fethullah Efendi'nin kerîmezâdesi, Rahmetli hocası Merhum Şeyh/Molla Abdülbâkî Efendi'nin (Vefatı:1972) mahdumu, Merhum Şeyh Seyyid Abdürrezzak Efendi'nin ecille-i hulefâsından, ulemâ-yı ekrâdın benâmından, Şeyh/Molla Mazhar Efendi Norşin'de Cenâb-ı Hakk (C.C)'ın Rahmetine kavuşmuştur. Şeyh/Molla Mazhar Efendi Nakşibendiyye-i Hâlidiyye'nin Yaşayan son büyük temsilcilerinden biriydi. Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde hakkın rahmetine kavuşan Norşinli Şeyh Mazhar Efendi cenazesi Norşin'deki aile kabristanlığı olan Markadi şerifte defin edileceği taziyeside Norşin'de olacağı öğrenildi.


Güroymak'ın Güncel ve Tarafsız Haber Sitesi